เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 192 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

296048
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
239
362
840
292456
7607
14173
296048

Your IP: 34.232.62.64
2023-03-21 13:18

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร 2564

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 5/2562 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม 1/61

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองเมืองพล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองเมืองพล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองเมืองพล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองเมืองพล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองเมืองพล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองเมืองพล 

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561-2563)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)

 

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2564 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - เมษายน พ.ศ. 2561) 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เดือน ตุลาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองพลในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2563 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อ ผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองพลในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ 2562 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560