เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 241 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

296097
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
288
362
889
292456
7656
14173
296097

Your IP: 34.232.62.64
2023-03-21 14:05

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ ประจำปี 1/2565 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.แนะนำผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง คือท่านประคอง กลมกลาง ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำและทางเท้าจำนวน 10 โครงการ มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำและทางเท้าจำนวน 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,087,000 บาท (สิบหกล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังรายการข้างต้นที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเมืองพล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล
- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
มติสภาฯ ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน 3 คน ดังนี้
1.นายคมสันต์ เจริญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
2.นายฤทธิรงค์ จันทร์เปรม สมาชิกสภาเทศบาล
3.นายอดิศร ประจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
จำนวน 3 คนดังนี้
1.นายโสภณ หนองแบก สมาชิกสภาเทศบาล
2.นายประสาร พัฒมะณี สมาชิกสภาเทศบาล
3.ร้อยตำรวจโท ประเสริฐ เชิญกลาง สมาชิกสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.3 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 28 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้เข้ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ร้านอาหาร

ชื่อร้านอาหาร

เบอร์โทร

ร้านจึงบริการ

043-414527

ร้านต้นมะขาม

085-0116098

ร้านกันตา ไก่ย่าง

043-415885

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสนิยมเมืองคมแฝก

099-4656616

ร้านส้มตำ VIP

081-5467541

ร้านมัทแอดมิว (Muck@Milk)

098-1923406

ร้านเค้กเงินล้าน

085-4545932

ร้านเจ็ทหมูกระทะ

099-4289818

ร้านพรทิพย์อาหารป่า

091-4328414

ร้าน Kai Noi Story

084-5115660

ร้านแป้งปอนด์ไอศครีม

087-7103157

ร้าน 369 สเต็กเฮาส์

043-414999

ร้านเจ๊หนูจิ๋ม

089-5759111

ร้านข้าวต้มเมืองพล

087-8648581

ร้าน Memory เมืองพล

089-0994399

ร้านเปรี้ยวปาก

096-1198193

ผมไม่รู้ผมนอนนาคาเฟ่

080-9249192

ร้านของฝาก

ชื่อร้านของฝาก

เบอร์โทร

หม่ำแม่ตุ่ม

083-3597042

หม่ำยายกุ้ง

081-5464333

ร้านภูมิสุขเมืองพล

085-3549145

หม่ำเจ๊ใจ

065-3306277

หม่ำเจ๊แอ๋ว

081-8721731

หม่ำคุณทร

094-5423156

หม่ำแม่อ้วน

061-1537750

ที่พัก โรงแรม

ชื่อที่พัก โรงแรม

เบอร์โทร

โรงแรมเศรษฐีเรสซิเด้นท์

061-1537750

โรงแรมบ้านยาย

081-5467541

ภูริชญารีสอร์ท

091-0648472