เทศบาลเมืองเมืองพล

Muangphon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

105479
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
265
308
983
102227
7232
9143
105479

Your IP: 3.87.33.97
2022-01-25 19:59

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข้อมูลพื้นฐาน

O1     โครงสร้าง 
         หัวหน้าส่วนราชการ
         สภาเทศบาล
         โครงสร้างเทศบาล
         คณะผู้บริหาร

O2     ข้อมูลผู้บริหาร
         คณะผู้บริหาร
         หัวหน้าส่วนราชการ
         ติดต่อเทศบาล

O3     อำนาจหน้าที่         
O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         
O5     ข้อมูลการติดต่อ
         ข้อมูลการติดต่อ 1
         ข้อมูลการติดต่อ 2
         ข้อมูลการติดต่อ 3

O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7     ข่าวประชาสัมพันธ์  
         ช่องทางประชาสัมพันธ์ 1 
         ช่องทางประชาสัมพันธ์ 2
         https://www.facebook.com/mmphon 
         https://www.facebook.com/VCKmmphon
        

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8     Q&A
         http://www.muangphon.go.th/webboard/
         http://www.muangphon.go.th/corrupt/
         http://muangphon.go.th/complain/complain-form.html
         http://muangphon.go.th/complain/


O9     Social Network 
         https://www.facebook.com/mmphon 
         https://www.facebook.com/palatphon/
         https://www.facebook.com/VCKmmphon/?ref=ts&fref=ts
         http://muangphon.go.th/complain/

  

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10     แผนการดำเนินงานประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/action-plan2563.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/plan_action2-2562.pdf
           http://www.muangphon.go.th/th/images/pdf/plan_action1_2562.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/plan2562.pdf

O11     รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
           http://www.muangphon.go.th/data/report_2563_f6m.pdf


O12     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
           รายงานผลประจำปี 1
           รายงานผลประจำปี 2

การปฏิบัติงาน

O13     คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-manage-complain.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-complaints.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-work-technich.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-tax.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-personal.pdf

     
การให้บริการ

O14     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           คู่มือประชาชน
           http://www.muangphon.go.th/people/ta000.pdf
           http://www.muangphon.go.th/people/tn002.pdf
           http://www.muangphon.go.th/people/pl002.pdf
           http://www.muangphon.go.th/people/se000.pdf
           http://www.muangphon.go.th/people/he001.pdf


O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001725.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001724.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001722.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001723.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001736.pdf


O16     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
           http://www.muangphon.go.th/data/report%20_someviwe.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/report_new_year.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/report_childrens_day.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/report%20sprot.pdf

O17     E-Service
           http://www.oic.go.th/infocenter/079/


      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001737.pdf


O19     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001742.pdf


O20     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001741.pdf


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000899.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000880.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000860.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000780.pdf

O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
           ประกาศเทศบาล
 
          http://www.muangphon.go.th/delnews.php?typenews=2

O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000903.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000902.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000906.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000907.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000905.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000904.pdf

O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000789.pdf


O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
           http://www.muangphon.go.th/th/images/pdf/person-plan.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001743.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001744.pdf


O26     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
           http://www.muangphon.go.th/th/images/pdf/person-plan.pdf

 1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
 2. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับที่ 1)
 3. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
 4. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับที่ 2)
 5. ประใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับที่ 1)
 6. ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563


O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001746.pdf

 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานเเทศบาล
 2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
 3. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
 4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001745.pdf

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-manage-complain.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-complaints.pdf


O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           http://www.muangphon.go.th/corrupt/
           http://www.muangphon.go.th/mail2/
           http://muangphon.go.th/complain/


O31     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001738.pdf


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
           http://www.muangphon.go.th/th/
           http://www.muangphon.go.th/webboard/
           https://www.facebook.com/mmphon 
           https://www.facebook.com/VCKmmphon/?ref=ts&fref=ts

O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           http://www.muangphon.go.th/data/particition63.pdf
           การมีส่วนร่วมของประชาชน
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000901.pdf


    

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001727.pdf
O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
           https://www.facebook.com/mmphon/posts/2633770930032395
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001727.pdf

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001729.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001731.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001732.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001733.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001730.pdf

O37     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001729.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001731.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001732.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001733.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001730.pdf

  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1. O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                 http://www.muangphon.go.th/th/images/pdf/popularity.pdf
                 http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001727.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          http://www.muangphon.go.th/data/action-plan-protect-4y_61_64.pdf

   
O40     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeHome
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001752.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001753.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001754.pdf

O41     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeHome
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001747.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001748.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001749.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001750.pdf

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001751.pdf


O43     การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001734.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001735.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001751.pdf