เทศบาลเมืองเมืองพล

Muangphon Town Municipality

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

078590
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
259
160
1114
76159
2816
6994
78590

Your IP: 3.83.187.254
2021-10-15 23:39

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข้อมูลพื้นฐาน

O1     โครงสร้าง 
         หัวหน้าส่วนราชการ
         สภาเทศบาล
         โครงสร้างเทศบาล
         คณะผู้บริหาร

O2     ข้อมูลผู้บริหาร
         คณะผู้บริหาร
         หัวหน้าส่วนราชการ
         ติดต่อเทศบาล

O3     อำนาจหน้าที่         
O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         
O5     ข้อมูลการติดต่อ
         ข้อมูลการติดต่อ 1
         ข้อมูลการติดต่อ 2
         ข้อมูลการติดต่อ 3

O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7     ข่าวประชาสัมพันธ์  
         ช่องทางประชาสัมพันธ์ 1 
         ช่องทางประชาสัมพันธ์ 2
         https://www.facebook.com/mmphon 
         https://www.facebook.com/VCKmmphon
        

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8     Q&A
         http://www.muangphon.go.th/webboard/
         http://www.muangphon.go.th/corrupt/
         http://muangphon.go.th/complain/complain-form.html
         http://muangphon.go.th/complain/


O9     Social Network 
         https://www.facebook.com/mmphon 
         https://www.facebook.com/palatphon/
         https://www.facebook.com/VCKmmphon/?ref=ts&fref=ts
         http://muangphon.go.th/complain/

  

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10     แผนการดำเนินงานประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/action-plan2563.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/plan_action2-2562.pdf
           http://www.muangphon.go.th/th/images/pdf/plan_action1_2562.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/plan2562.pdf

O11     รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
           http://www.muangphon.go.th/data/report_2563_f6m.pdf


O12     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
           รายงานผลประจำปี 1
           รายงานผลประจำปี 2

การปฏิบัติงาน

O13     คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-manage-complain.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-complaints.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-work-technich.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-tax.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-personal.pdf

     
การให้บริการ

O14     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           คู่มือประชาชน
           http://www.muangphon.go.th/people/ta000.pdf
           http://www.muangphon.go.th/people/tn002.pdf
           http://www.muangphon.go.th/people/pl002.pdf
           http://www.muangphon.go.th/people/se000.pdf
           http://www.muangphon.go.th/people/he001.pdf


O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001725.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001724.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001722.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001723.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001736.pdf


O16     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
           http://www.muangphon.go.th/data/report%20_someviwe.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/report_new_year.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/report_childrens_day.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/report%20sprot.pdf

O17     E-Service
           http://www.oic.go.th/infocenter/079/


      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001737.pdf


O19     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001742.pdf


O20     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001741.pdf


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000899.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000880.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000860.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000780.pdf

O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
           ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
           ประกาศเทศบาล
 
          http://www.muangphon.go.th/delnews.php?typenews=2

O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000903.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000902.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000906.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000907.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000905.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000904.pdf

O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000789.pdf


O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
           http://www.muangphon.go.th/th/images/pdf/person-plan.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001743.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001744.pdf


O26     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
           http://www.muangphon.go.th/th/images/pdf/person-plan.pdf

 1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
 2. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับที่ 1)
 3. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
 4. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับที่ 2)
 5. ประใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับที่ 1)
 6. ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563


O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001746.pdf

 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานเเทศบาล
 2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
 3. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
 4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001745.pdf

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-manage-complain.pdf
           http://www.muangphon.go.th/manual/manual-complaints.pdf


O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           http://www.muangphon.go.th/corrupt/
           http://www.muangphon.go.th/mail2/
           http://muangphon.go.th/complain/


O31     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001738.pdf


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
           http://www.muangphon.go.th/th/
           http://www.muangphon.go.th/webboard/
           https://www.facebook.com/mmphon 
           https://www.facebook.com/VCKmmphon/?ref=ts&fref=ts

O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           http://www.muangphon.go.th/data/particition63.pdf
           การมีส่วนร่วมของประชาชน
           http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000901.pdf


    

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001727.pdf
O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
           https://www.facebook.com/mmphon/posts/2633770930032395
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001727.pdf

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001729.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001731.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001732.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001733.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001730.pdf

O37     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001729.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001731.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001732.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001733.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001730.pdf

  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1. O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                 http://www.muangphon.go.th/th/images/pdf/popularity.pdf
                 http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001727.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          http://www.muangphon.go.th/data/action-plan-protect-4y_61_64.pdf

   
O40     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeHome
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001752.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001753.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001754.pdf

O41     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeHome
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001747.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001748.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001749.pdf
          http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001750.pdf

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001751.pdf


O43     การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001734.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001735.pdf
           http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001751.pdf

สำรวจความพึงพอใจเทศบาล

ท่านมีความพึงพอใจกับเทศบาลเมืองเมืองพลเพียงใด
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: