เทศบาลเมืองเมืองพล

Muangphon Town Municipality

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

089892
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
13
290
1417
87044
788
6941
89892

Your IP: 34.207.247.69
2021-12-04 00:46
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุติไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
พร้อมด้วย นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล นายเพชร โพสาราช หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบโยบายการปฏิบัติหน้า
ที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญเหตุ ลดความสูญเสียของทรัพย์สินของ
ประชาชน ในวาระเทศบาลเมืองเมืองพล ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี
พ.ศ.2564 "ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.
นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความ โดยร่วมกับโรงพยาบาลพล พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้กับประชาชนทั่วไปอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เป็นวันแรก
โดย ในวันที่ 1,2,3,5 ธันวาคม 2564
เปิดWalk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ? ??ฉีด Pfizer เข็ม 1,2,3??
สำหรับผู้มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป วันละ 2,000 คน โดยไม่ต้องทะเบียน
‼️ไม่จำกัดภูมิลำเนา‼️ ณ.ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลเมืองเมืองพล เวลา 07.30-15.00น
เทศบาลเมืองเมืองพล รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วย นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร จำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการศึกษา 2.ด้านสาธารณสุข 3.ด้านสิ่งแวดล้อม
4.ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 6.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 8.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองเมืองพล ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
"ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาอำเภอพล เทศบาลเมืองเมืองพล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอพล เทศบาลเมืองเมืองพล และโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้ร่วมการจัดแข่งขันฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น “เมืองพลคัพ” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 – 26 ธันวาคม 2564 การแข่งขันแบ่งออกเป็น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.ประชาชนทั่วไป จำนวน 24 ทีม 2.รุ่น VIP ทั่วไป อายุ 40 ขึ้นไป จำนวน 16 ทีม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองหน้าอยู่และน่าลงทุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพล คณะกรรมการจัดแข่งขัน ฟุตบอล อบจ.ขอนแก่น "เมืองพลคัพ" ประจำปี 2564 ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ต่อจากนั้นเป็นการแข่งขันของทีม ฟุตบอล VIP อำเภอพล
เทศบาลเมืองเมืองพลขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล สมาชิกสภาเทศบาล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยร่วมกับโรงพยาบาลพล พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1และเข็มที่ 2 ให้แก่เด็กอายุ 12-17 ปี ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง เพื่อพิจารณา ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ จำนวน 9 โครงการ
เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา
เรื่อง สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564
และสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเดิม ครั้งที่ 1/2565
เรื่อง สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565