เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

250357
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
402
243
2537
243985
11507
15012
250357

Your IP: 18.207.136.189
2022-11-27 14:30
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองพลได้ร่วมบันทึกภาพจากการที่เทศบาลเมืองเมืองพลได้รับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 10 แห่ง ด้วยนวัตกรรม 1.พลชนะ พาฮักคืนเฮือน
2.โครงการประสานมือร่วมใจชุบชีวิตพื้นน้ำบึงละเลิงหวาย และ 3.โดรนให้ชีวิตวิถีใหม่คนเมืองพล
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบปัจจัยในการผลิตในภาคเกษตรกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งได้รับมอบวัสดุ – ปัจจัยเห็ดฟาง จากศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงษ์จันทรา จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในเกษตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ จากองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ตัวแทนผู้รับมอบ คือ นายประเสริฐ นาคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตัวแทนผู้รับมอบคือ
นายณรงค์ วงษ์หาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรามราช ท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมือง เมืองพล ครั้งที่ 19/2565 ร่วมกับท่านรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่าย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือหรือติดตามการปฏิบัติงานและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าในการจัดงานวันลอยกระทง ตลอดจนเรื่อง อื่นๆ เพื่อพิจารณาร่วมกันและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความกระชับ ฉับไว ใส่ใจทุกปัญหาของพี่น้องประชาชน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ จากนั้นขบวนเริ่มออกจากเทศบาล ไปหยุดทำการแสดง ณ หอนาฬิกา เทศบาลเมืองเมืองพล การจัดงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน”
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนรุ่นหลัง และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และทุกภาคส่วนได้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดีร่วมกัน #ลอยกระทงละเลิงหวาย #สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ร่วมทำกิจกรรมบูชาขอขมาพระแม่คงคาและลอยกระทง จากนั้นชมการแสดงวงดนตรี การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน มอบรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ การประกวนางนพมาศ พร้อมมอบรางวัลนาง นพมาศ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน”
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนรุ่นหลัง และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และทุกภาคส่วนได้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดีร่วมกัน ณ สวนสาธารณบึงละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
โดยผลการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ของสถานศึกษา/สถานศึกษาร่วมกับชุมชน
1.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
2.โรงเรียนพล
3.ชุมชนศรีเมืองร่วมกับโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ของชุมชน
1.ชุมชนทุ่งรวงทอง
2.ชุมชนพลประชาพัฒนา
3.ชุมชนเมืองเก่า
ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองเมืองพล
รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 15 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์วงษ์ ชุมชนพลประชาพัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 7 นางสาวภัทธิรา บุญเทพ ชุมชนหนองแวง 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 6 นางสาวอมาธิวด้า ปริตา สกาเลวิค โรงเรียนพล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 หมายเลข 4 นางสาวตรีรัตน์ เอี่ยมศิริอารีรัตน์ ชุมชนทุ่งรวงทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 หมายเลย 2 นางสาวศุภาพิชญ์ พรมเกตุ ชุมชนหนองแวง 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนรุ่นหลัง และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และทุกภาคส่วนได้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดีร่วมกัน ณ บึงละเลิงหวาย ขอเชิญชวนมาร่วมงานลอยกระทง ณ บึงละเลิงหวาย เริ่มตั้งแต่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป #ลอยกระทงละเลิงหวาย #สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน