เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 78 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

150327
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
173
345
3081
145571
8548
11744
150327

Your IP: 3.238.180.255
2022-05-28 10:17

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ข้อมูลพื้นฐาน

O1    โครงสร้าง 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/structure.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 “เมนูหลัก” ในหัวข้อ “โครงสร้างเทศบาล”

O2    ข้อมูลผู้บริหาร 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/คณะผู้บริหาร.html

http://www.muangphon.go.th/th/หัวหน้าส่วนราชการ.html


คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 เมนูหลัก ในหัวข้อ"คณะผู้บริหาร" URL ที่ 3  “เมนูหลัก” ในหัวข้อ “หัวหน้าส่วนราชการ"

O3     อำนาจหน้าที่ 

http://www.muangphon.go.th/th/ 

http://www.muangphon.go.th/th/authority.html    

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 เมนูหลัก ในหัวข้อ "อำนาจหน้าที่"


O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/plan5_2561-2565_tmp.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก   URL ที่ 2  Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)"


O5     ข้อมูลการติดต่อ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ติดต่อเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/th/map.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 Headline “ติดต่อเทศบาล”   URL ที่ 3 Headline “เกี่ยวกับเทศบาล” ในหัวข้อ “แผนที่เขตเทศบาล"

 
O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.muangphon.go.th/th/ 

http://www.muangphon.go.th/th/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.html

http://www.muangphon.go.th/law/พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ.pdf
 
คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “เมนูหลัก”ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" เช่น  URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ"


ข่าวประชาสัมพันธ์

O7     ข่าวประชาสัมพันธ์ 
http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประชาสัมพันธ์.html

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/กิจกรรม.html

 คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2  Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์" URL ที่ 3 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “กิจกรรม" 
  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8     Q&A

http://www.muangphon.go.th/th/ 

http://www.muangphon.go.th/webboard/

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “บริการประชาชน”ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนความคิดเห็น"


O9     Social Network 

http://www.muangphon.go.th/th/ 

https://line.me/R/ti/p/%40941kpzcm

https://www.facebook.com/mmphon 

https://www.facebook.com/messages/t/211087798967399

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2  Branner “Social Network”ปรากฏอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างของหน้าเว็บไซต์หลัก ช่องที่ 1 Line เทศบาลเมืองเมืองพล URL ที่ 3  ช่องที่ 2 Facebook Fanpage เทศบาลเมืองเมืองพล URL ที่ 4 ช่องที่ 3  กล่องข้อความเทศบาลเมืองเมืองพล URL ที่ 5 ช่องที่ 4  ช่อง Youtube เทศบาลเมืองเมืองพล

  

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10     แผนการดำเนินงานประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001791.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น"  URL ที่ 3 แสดงข้อมูลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564


O11     รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001900.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล”ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ช่วง 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"
   
O12     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี             

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/tracking-report-2563.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น"URL ที่ 3 แสดงข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ.2563

 

การปฏิบัติงาน

O13     คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/มาตรฐานการปฏิบัติงาน.html

http://www.muangphon.go.th/manual/manual-work-document.pdf

http://www.muangphon.go.th/manual/manual-lend-asset.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน"เช่น URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "คู่มืองานสารบรรณ" URL ที่ 4  แสดงข้อมูล "การยืมใช้ทรัพย์สินราชการ"

     
การให้บริการ

O14     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/people.html

http://www.muangphon.go.th/people/ta000.pdf

http://www.muangphon.go.th/people/se000.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “บริการประชาชน” ในหัวข้อ “คู่มือประชาชน"เช่น URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์" URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์"


O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001881.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001882.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001883.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001884.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001885.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001886.pdf

 

คำอธิบาย : URL ที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3,4,5,6,7,8 แสดงข้อมูล "รายงานสรุปยอดการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564"

 


O16     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001839.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/report_childrens_day.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/report_new_year.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001839.pdf
           

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2  Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “รายงานผลการปฏิบัติงาน" URL ที่ 3 ,4,5 แสดงข้อมูล  แสดงข้อมูล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17     E-Service

http://www.muangphon.go.th/th/
 
http://www.muangphon.go.th/th/บริการ-e-service.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2  Banner “e-service”
      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/budget2564.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น"  URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "แผนการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองพล ทีมีระยะ 1 ปี


O19     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001856.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001857.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล”หัวข้อย่อย “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3,4 แสดงข้อมูล "รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2


O20     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี             

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html   

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001851.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001858.pdf 

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001801.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2  Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงช่องทางหัวข้อ "ประกาศเทศบาล"  URL ที่ 3,4,5 แสดงข้อมูล "รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/จัดซื้อจัดจ้าง.html

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000913.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000919.pdf

 คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2  Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง"URL ที่ 3,4 แสดงข้อมูล "ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพิ่มเติม" 

O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/จัดซื้อจัดจ้าง.html

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000960.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000963.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง"URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยรามราช 1  และซอย รามราช 2 ด้วยระบบ (e-bidding)  URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 2 "

 

O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/จัดซื้อจัดจ้าง.html

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000921.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000925.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000931.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000959.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000953.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000955.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง"  URL ที่ 3,4,5,6,7,8 แสดงข้อมูล "สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-เดือนมีนาคม 2564"


O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/จัดซื้อจัดจ้าง.html

http://www.muangphon.go.th/data/content2/2000916.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2  Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง"URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2563"

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/person_plan_2564.pdf

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001862.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น"URL ที่ 3  แสดงช้อมูล "แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564"  URL ที่ 4 Headline “ข่าวสารเทศบาล”ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 5 แสดงข้อมูล "นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีผลบังคับใช้ใน ปี พ.ศ.2564


O26     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประชาสัมพันธ์.html

http://www.muangphon.go.th/th/ประชาสัมพันธ์/217-โครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรม-ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline "ข่าวสารเทศบาล" ในหัวข้อ"ประชาสัมพันธ์" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "โครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติและจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล" ประจำปี พ่.ศ.2564


O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.html

http://www.muangphon.go.th/law/ประกาศ%20ก.ถ.%20เรื่อง%20กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf

http://www.muangphon.go.th/law/ประกาศ%20ก.ถ.%20เรื่อง%20กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf

http://www.muangphon.go.th/law/ประกาศ%20ก.ถ.%20เรื่อง%20กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf

http://www.muangphon.go.th/law/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์%20และวิธีการประเมินผล...pdf

http://www.muangphon.go.th/มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์%20และเงื่อนไขการคัดเลือก...pdf

http://www.muangphon.go.th/law/ประกาศ%20ก.ถ.%20เรื่อง%20กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2  Headline “เมนูหลัก”ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" URL ที่ 3,4,5,6,7,8 แสดงข้อมูล หัวข้อ "การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร" และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

 

O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001863.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” URL ที่ 3 แสดงหัวข้อ “ประกาศเทศบาล"ปรากฏข้อมูลในบริเวณส่วนด้านล่างของหน้าเว็บไซต์หลักเป็นการแสดงข้อมูล  URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/มาตรฐานการปฏิบัติงาน.html

http://www.muangphon.go.th/manual/manual-manage-complain.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2  Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน"URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "แนวจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต"

 


O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/corrupt/

http://www.muangphon.go.th/mail2/

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 แบนเนอร์ "คลิ๊กที่นี่ แจ้งเรื่องร้องเรียน" URL ที่ 3 แบนเนอร์ "ร้องเรียนร้องทุกข์สายตรงนายก"


O31     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001852.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001853.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001854.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2  Headline "ข่าวสารเทศบาล" ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล"URL ที่ 3 แสดงข้อมูลรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 และประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 URL ที่ 4 แสดงข้อมูล"รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในรอบหกเดือน" URL ที่ 5 แสดงข้อมูล "ประกาศเรื่องสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/webboard/

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2 Headline “บริการประชาชน” ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนความคิดเห็น" จะปรากฏตำแหน่ง Web board


O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001859.pdf

http://www.muangphon.go.th/th/จดหมายข่าว/185-จดหมายข่าว-256402.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2  Headline “ข่าวสารเทศบาล”  ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล"  เช่น URL ที่ 3 "แสดงข้อมูล โครงการ สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล "  URL ที่ 4 แสดงข้อมูล "จดหมายข่าวเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับ 97/26 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประชุมเพื่อหารือความเห็นโครงการก่อสร้างถนน
    

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001803.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล”ในหัวข้อ “ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน"


O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประชาสัมพันธ์.html

http://www.muangphon.go.th/th/ระชาสัมพันธ์/220-ระกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "กิจกรรมประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001898.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ "ประกาศเทศบาล"  URL ที่ 3 ปรากฏข่อมูล ผลการประเมินความเสี่ยง  พ.ศ..2564

O37     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001893.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในปี พ.ศ.2564

  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประชาสัมพันธ์.html

http://www.muangphon.go.th/th/ประชาสัมพันธ์/220-ระกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ.html

http://www.muangphon.go.th/th/จดหมายข่าว/185-จดหมายข่าว-256402.html

http://www.muangphon.go.th/th/จดหมายข่าว/184-จดหมายข่าว-256401.html

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "กิจกรรมประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส URL ที่ 4 "กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"  URL ที่ 5  "กิจกรรมฺ Big cleaning Day"

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/แผนพัฒนาท้องถิ่น.html

http://www.muangphon.go.th/data/action-plan-protect-4y_61_64.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก  URL ที่ 2  Headline “ข้อมูลแผนและโครงการ” ในหัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น" URL ที่ 3 แสดงข้อมูล "แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี" (พ.ศ.2561 - 2564)

   
O40     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001890.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลักURL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ ประกาศเทศบาล"  URL ที่ 3  แสดงข้อมูล "ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564


O41     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001891.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2  Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ "ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3  "รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ของปี พ.ศ.2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001866.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001864.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001865.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001867.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001868.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001869.pdf

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001870.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ "ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 ข้อมูล "รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองเมืองพล  URL ที่ 4 ข้อมูล "มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง"  URL ที่ 5 ข้อมูล "มาตรการผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  URL ที่ 6 ข้อมูล "มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ"  URL ที่ 7 ข้อมูล "มาตรการป้องกีนการรับสินบน"  URL ที่ 8 ข้อมูล "มาตการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม URL ที่ 9 ข้อมูล "มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่"

 

O43     การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

http://www.muangphon.go.th/th/

http://www.muangphon.go.th/th/ข่าวสารเทศบาล/ประกาศเทศบาล.html

http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001887.pdf

คำอธิบาย : URL ที่ 1  หน้าเว็บไซต์หลัก URL ที่ 2 Headline “ข่าวสารเทศบาล” ในหัวข้อ "ประกาศเทศบาล" URL ที่ 3 ปรากฏข้อมูล รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2564

 

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์เทศบาลอย่างไร

สำรวจความพึงพอใจเทศบาล

ท่านมีความพึงพอใจกับเทศบาลเมืองเมืองพลเพียงใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

 

 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช ...

ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนการบิน “โดรน”

 

 

บริการ e-Service

วิทยุออนไลน์