ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

โครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรกำลัง กองการศึกษา


โครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรกำลัง กองการศึกษา
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


โครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรกำลัง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล