เทศบาลเมืองเมืองพล - อีกมุมมองหนึ่งในการก่อสร้างอาคารพานิชย์ 45 คูหา ยกกรรมสิทธิ์ให้เทศบาล

ตราสัญญลักษณ์ เทศบาลเมืองเมืองพล

เกี่ยวกับ เทศบาลเมืองเมืองพล

กีฬา เทศบาลเมืองเมืองพล

โรงเรียน เทศบาลเมืองเมืองพล

สมาชิก เทศบาลเมืองเมืองพล

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเมืองพล

หน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองเมืองพล

เกี่ยวกับเทศบาล
 เกี่ยวกับเทศบาล
 ตราสัญญลักษณ์เทศบาลเมืองเมืองพล


 สภาพภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเนินลาดลักษณะลูกคลื่น และที่ราบบางส่วน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายน้ำซึมผ่านได้รวดเร็วและ น้ำใต้ดินมีความเค็มสูง ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ำที่สำคัญคืออ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย
 พื้นที่เขตเทศบาล

     ทิศเหนือ เริ่มตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก กิโลเมตรที่ 378-250 ของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ หักฉากกับทางรถไฟไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 580 เมตร จรดหลักเขตที่ 2 ขนานไปตามฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางใต้เป็นระยะทาง 430 เมตร จนจรดหลักเขตที่ 3 ซึ่งเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศเหนือจะติดต่อกับเขตตำบลโจดหนองแก อำเถอพล จังหวัดขอนแก่น
     ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เลียบเกวียนผ่าน หมู่บ้านหนองแวงไปจรดหลักเขต ที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ทาง ฝั่งตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เขตเทศบาลเมืองเมืองพลทางทิศตะวันออกนี้จะติดต่อกับเขตตำบลเมืองพล อำเภอพล
     ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 5 หักไปทางทิศตะวันตก ได้ฉากกับเส้นเขตที่ 4-5 เลียบไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง 255 เมตร จรดหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ มุมตะวันออกเฉียงใต้ของทางเดินจาก หลักที่ 6 เลียบไปทางเดินจรดหลักเขตที่ 7 ที่ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน เมืองเก่า ห่างจากหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก ก.ม. 374/7001 ของทางรถไฟตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากหลักเขตที่ 7 เป็นระยะทาง 695 เมตร วัดเป็นเส้นใต้ตั้งฉากกับทางรถไฟเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศใต้นี้จะติดต่อกับอ่างเก็บน้ำชลประทาน "บึงละเลิงหวาย" เขตตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
     ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เลียบทางรถไฟไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 เขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทางทิศตะวันตกนี้ จะจรดกับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - หนองคายตลอดแนว

 สถานที่ท่องเที่ยว
  • สวนสาธารณะสระแก
  • สวนสาธารณะสระจันทร์
  • อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย
  • ทำนบภูดิน
  • โนนแท่นพระ
 
เทศบาลเมืองเมืองพล 324 / 1 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น 40120
043-415091, 043-414091, 043-415260, 043-415257
 
Hosting By NetRegis.com