เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 165 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

326831
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
301
427
2437
320304
1040
11864
326831

Your IP: 35.172.111.47
2023-06-03 21:10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

 

 

ร้านอาหาร ของฝาก ที่พัก โรงแรม

<

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ ประจำปี 1/2565 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.แนะนำผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง คือท่านประคอง กลมกลาง ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำและทางเท้าจำนวน 10 โครงการ มติสภาฯ สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำและทางเท้าจำนวน 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,087,000 บาท (สิบหกล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังรายการข้างต้นที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองเมืองพล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล
- ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
มติสภาฯ ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล จำนวน 3 คน ดังนี้
1.นายคมสันต์ เจริญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
2.นายฤทธิรงค์ จันทร์เปรม สมาชิกสภาเทศบาล
3.นายอดิศร ประจิตร์ สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
จำนวน 3 คนดังนี้
1.นายโสภณ หนองแบก สมาชิกสภาเทศบาล
2.นายประสาร พัฒมะณี สมาชิกสภาเทศบาล
3.ร้อยตำรวจโท ประเสริฐ เชิญกลาง สมาชิกสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.3 เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5.4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง 

สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

ท่านมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์เทศบาลอย่างไร

สำรวจความพึงพอใจเทศบาล

ท่านมีความพึงพอใจกับเทศบาลเมืองเมืองพลเพียงใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

 

 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช ...

ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนการบิน “โดรน”

 

บริการ e-Service คาร์บอนฟุตพริ้นท์

วิทยุออนไลน์