เทศบาลเมืองเมืองพล

Muangphon Town Municipality

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

078600
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
4
265
1124
76159
2826
6994
78600

Your IP: 3.83.187.254
2021-10-16 00:04

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพล นำโดย นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ร่วมกับโรงพยาบาลพลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เข็มที่ 2 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลจำนวน 1,040 คน เป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อย

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล
นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ประชุมร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับเมือง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) และการเพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาล
กับประชาชน โดยสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจความพึงพอใจเทศบาล

ท่านมีความพึงพอใจกับเทศบาลเมืองเมืองพลเพียงใด
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: