เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 211 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

326877
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
347
427
2483
320304
1086
11864
326877

Your IP: 35.172.111.47
2023-06-03 22:16

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมด้านระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติ และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ให้สามารถนำหลักคุณธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 60 คน โดยนายธนกฤต กิตติวัฒน์ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และนายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น บรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ และแนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3
 
 

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล ครั้งที่ 1/2566 มีนายณรงค์ ปัตะเวสัง ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองเมืองพล ชั้น 1 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566” โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำหนดการในพิธีประกอบด้วย คณะอปพร.ตั้งแถวสมาชิก อปพร./สมาชิก อปพร.รวมพลตั้งรูปขบวนในพิธีรับฟังสาส์นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานขึ้นแท่นพิธีเพื่อรับความเคารพและตรวจพลของสมาชิกอปพร. ศูนย์ อปพร. ประธานอ่านสาส์นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 พร้อมให้โอวาทและมอบหมายนโยบายให้แก่สมาชิก อปพร. หลังจากนั้นสมาชิก
อปพร. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำฐานข้อมูลกลาง “Big Data” เทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กล่าวรายงาน โดย นายณรงค์ ปัตะเวสัง ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล
บรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากร นายธวัชชัย แซ่ก๊วย การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Mobile Application) การค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะนำเข้าในระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น ระบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล (ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) การรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566