เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 185 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

326851
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
321
427
2457
320304
1060
11864
326851

Your IP: 35.172.111.47
2023-06-03 21:36

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองพลได้ร่วมบันทึกภาพจากการที่เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นพื้นที่เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (Age-Friendly Communities / Cities) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล ทั้ง 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้เข้าร่วมงานบุญเบิกบ้าน ศาลเจ้าพ่อละเลิงหวาย ณ ศาลเจ้าพ่อละเลิงหวาย บึงละเลิงหวาย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอพล เป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 06.00 น. พิธีถวายเครื่องไหว้ปึงเถ่ากงม่า เวลา 07.00 น. ร่วมใส่บาตรและถวายภักตาหารเช้า เวลา 09.00 น. ชมการจุดบั๊งไฟ เสี่ยงทาย 3 ลูก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขอปึงเถ่ากงม่าละเลิงหวายเมืองพล คุ้มครองป้องกัน ทุกข์ โศก โรคภัย สิ่งไม่ดี ให้ออกห่างจากท่านและบริวาร ทั้ง บันดาล ให้มีแต่ความสุขความเจริญ หน้าที่การงาน-กิจการ รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ พร้อมสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล ของเทศบาลเมืองเมืองพล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (4) สัดส่วนประชาคมเมือง (5) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (6) คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนและได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ วิทยากรในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ บรรยายในหัวข้อ “การทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล ของเทศบาลเมืองเมืองพล” นายรักชาติ เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองศิลา ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย