เทศบาลเมืองเมืองพล

Mueang Phon Town Municipality

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ใช้ขณะนี้

มี 223 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าชม

164478
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
1372
548
2262
160023
2843
9721
164478

Your IP: 3.235.78.122
2022-07-05 18:59

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกันแสดงพลังกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก ตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2565 ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกันแสดงพลังกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีนายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ บ้านโสกจาน ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกกัญชา โดยนายกุญช์กฤษฏิ์ พันทา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ และรับฟังการบรรยาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนกับการเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกกัญชาพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ โดย นายวุฒิชัย ม่วงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านโสกจาน อีกทั้งฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชามาทำน้ำมันเหลือง และขี้ผึงน้ำมันกัญชา โดย นางบัวพัฒน์ พิเชฐพงษ์วิมุติ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดย กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดำเนินการ

สูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำที่ท่วมขัง เพื่อกำจัดสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนหนองแวง3-4