สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
ติดต่อเทศบาล
an image
เทศบาลเมืองเมืองพล
๔ / ๑ ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๑๕๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๔๐๙๑, ๐๔๓-๔๑๕๒๖๐, ๐๔๓-๔๑๕๒๕๗,

สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพลบุคลากรสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล


 
0
นายเพชร โพสาราช
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
 
 
0
ว่าง
ผช.ผจก.สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
 
0
นางสมใจ บุตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0
นายเดชา เพชรทอง
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
 
0
นายวิศุรุต วงษ์จารย์
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
0
นายพิเชษฐ สีตาล
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
0
นายสุเชษฐ์ สิทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งทักษะ