ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองเมืองพล > ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองเมืองพล

ยินดีรับข้อความช่วยเหลือกับทางเทศบาลเมืองเมืองพล

(1/1)

admin:

ทางเทศบาลเมืองเมืองพลมีความ ยินดีรับข้อความช่วยเหลือกับประชาชนโดยทั่วไป ทุกท่านจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ เพื่อขอความรับการช่วยเหลือ กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ก้าวล่วงหรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม

admin:
การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เปิดเอกสาร >>http://www.muangphon.go.th/data/content3/3001707.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version