วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีเมืองพล เนื่องในโอกาสเทศบาลเมืองเมืองพลได้จัดตั้งมาครบรอบ 85 ปี