วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักปลัดเทศบาล นำโดยนายพงษ์ธรรม ธระเสนา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในครั้งนี้ได้ทำความสะอาดบริเวณวัดจันทรัตนาราม ซึ่งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลให้น่าอยู่และเป็นเมืองที่สวยงาม
และเป็นการเตรียมพื้นที่จัดงาน งานพระธาตุเมืองพล วัดจันทรัตนาราม ในวันที่ 4-5-6 กุมภาพันธ์ 2565