วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับโรงพยาบาลพล พร้อมทีมแพทย์พยาบาล จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชน เข็มที่1 เข็ม2 และเข็มที่ 3 สามารถเลือกได้ทุกยี่ห้อฉีดวัคซีนได้ แอสตร้า ไฟเซอร์ โมเดอร์น่า ให้แก่ประชาชนตั้งแต่18ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย7กลุ่มโรค และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน นำโดยท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ร่วมดำเนินการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ทุกคนมีภูมิต้านทานป้องกันโควิด-19ในชุมชน ณ ศาลาชุมชนหนองแวง 3 ,ศาลาชุมชนเมืองเก่า ,บ้านประธานอสม. ชุมชนบขส.มิ่งเมือง ( บ้านอัจฉรา ) ,โรงเรียนพลประชานุกูล และตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล
#เทศบาลเมืองเมืองพล
#โรงพยาบาลพล
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม