เทศบาลเมืองเมืองพล ได้กำหนดให้ถนนพานิชย์เจริญ ช่วงสี่แยกตัดกับถนนมิตรภาพ ไปทางด้านทิศตะวันตกจนถึงสี่แยกตัดกับถนนพลรัตน์ เป็นถนนนำร่องในการดำเนินงาน ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

       เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต่อนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล ประธานในพิธี เทศบาลเมืองเมืองพล ได้กำหนดให้ถนนพานิชย์เจริญ ช่วงสี่แยกตัดกับถนนมิตรภาพ ไปทางด้านทิศตะวันตกจนถึงสี่แยกตัดกับถนนพลรัตน์ เป็นถนนนำร่องในการดำเนินงาน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม ก่อนขยายผลต่อไปยังถนนสายอื่นๆ