เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับอำเภอพล สถานีตำรวจภูธรพล และหน่วยงานในพื้นที่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยและจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน บริเวณถนนมิตรภาพ

       วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับอำเภอพล สถานีตำรวจภูธรพล และหน่วยงานในพื้นที่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยและจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน บริเวณถนนมิตรภาพ ซึ่งถือเป็นประตูสู่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ต่อนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล ประธานในพิธี ซึ่งนายอำเภอพลได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มกำลังความสามารถ หลังจากนั้นได้นำเจ้าหน้าที่ต่างๆร่วมกันแจกข้าวเหนี่ยวหมูทอด ลูกอม น้ำดื่มให้แก่ผู้เดินทางสัญจร