นายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นำคณะรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีเส้นจราจรบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะสระแก อันเป็นเส้นทางหลักเข้าเมืองพล ภายใต้โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

       เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล นำคณะรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และ พนักงาน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีเส้นจราจรบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะสระแก อันเป็นเส้นทางหลักเข้าเมืองพล ภายใต้โครงการถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้ถนนพาณิชย์เจริญตั้งแต่ถนนมิตรภาพจนถึงสี่แยกเตงกี่เป็นถนนนำร่อง ก่อนขยายผลต่อไปยังถนนสายอื่นๆ