วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนเทียนพรรษา เทศบาลเมืองเมืองพล ข้างอาคารเอนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ทั้ง 14 ชุมชนในเขตเทศบาล และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมจัดทำต้นเทียนพรรษา วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เรียนเทียนพรรษา เทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อเป็นศูนย์การเรียนสำหรับประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการจัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ลวดลาย และเพื่อเป็นศูนย์จัดทำต้นเทียนพรรษาตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ปัจจุบันในการจัดทำต้นเทียนพรรษาเทศบาลเมืองเมืองพล ได้มีการดำเนินการคืบหน้าแล้วเสร็จไปกว่า 50 เปอร์เซ็นต์