วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดย กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดำเนินการ

สูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำที่ท่วมขัง เพื่อกำจัดสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนหนองแวง3-4