วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 น. นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองพล มอบหมายให้ เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพลแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้สามารถยังใช้ทางผ่านไปมาได้และไม่ให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชน ที่อุโมงค์ลอดทางรถไฟขึ้นไปตำบลเพ็กใหญ่ โดยมีนายเพรช สุพพัตกุล นายอำเภอพล ออกมากำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้า