วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกันทำบุญเลี้ยงบ้าน ศาลเจ้าพ่อผาแดง ชุมชนหนองแวง โดยชาวบ้านในชุมชนร่วมใจกันทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงบ้านศาลเจ้าพ่อผาแดง มีการรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อผาแดง ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย 3 ลูก บั้งไฟลูกแรกบูชาเจ้าพ่อผาแดง บั้งไฟลูกที่สอง เสียงทายฟ้าฝน และบั้งไฟลูกที่ 3 เสียงทายบ้านชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข