วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกันอัญเชิญเจ้าพ่อผาแดงเสด็จขึ้นประทับรถแห่ชมเมือง รอบชุมชนหนองแวง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น