วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นมอบกายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถล้อเข็น , ไม้เท้า , ไม้ค้ำยัน ให้กับผู้พิการติดบ้านติดบ้านติดเตียง ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทั้ง 14 ชุมชน