วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
พร้อมด้วยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเป็นกำลังใจคณะทำงาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล นำโดยนายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพลคณะครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นำโดยนายประสาน กองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม. จัดกิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับ เด็กอายุ 12-17 ปี
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดยมีนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล ประธานในพิธี