วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากฝนตกหนักในเขตเทศบาล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้สั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจและทำการสูบส่งน้ำท่วมขัง บริเวณซอยเมืองพล 1 ถนนเมืองพล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยนายนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล ตรวจการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ