วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเป็นกำลังใจคณะทำงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โดยในวันนี้ได้เริ่มคิกออฟฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับ เด็กอายุ 12-17 ปี และฉีดวัคซีนเข็มที่ 1-2 ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี