วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลพระลับ การศึกษาดูงานด้านเด็กและเยาวชน ในกลุ่มประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปงานด้านเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล และงานส่งเสริมสนุบสนุนงานด้านกีฬา ณ ห้องประชุมศูนย์
ราชการสะดวก เทศบาลเมืองเมืองพล จากนั้นชมการแข่งขัน วอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน วอลเลย์บอล