วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลพล พร้อมเจ้าหน้าที่ และอสม. ดูแลคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้และประเมินภาวะสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้ามอบกายอุปกรณ์ เพื่อให้คนพิการรับกายอุปกรณ์ และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล และโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปภัมถ์