วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เยี่ยมชมและให้กำลังใจ แก่คณะครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองพล พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองพล และประชาชนที่เข้าร่วม ซ้อมรำถวายเจ้าพ่อละเลิงหวาย ร่วมงานฉลอง และทำบุญเบิกบ้านศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า (เจ้าพ่อละเลิงหวาย) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565