วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. กรมประมง ได้มอบพันธ์ุกุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ให้กับ เทศบาลเมืองเมืองพล จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ุกุ้งก้ามกราม พร้อมกับ คณะกรรมการจัดงานฉลองปึงเถ่ากงม่า รุ่นที่ 77 และเจ้าหน้าที่ กรมประมง และกรมชลประทาน