วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล ลงพื้นที่สำรวจแก้ไขปัญหาดินหล่นลงถนน ช่วงระหว่าง ถนนเสริมสวาสดิ์-ถนนเจริญสุข ได้สั่งการเจ้าหน้าที่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการกวาดเศษดิน และได้ประสานทาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองพล นำรถฉีดน้ำออกฉีดทำความสะอาด เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นดิน