วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่พักของนักกีฬา และมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา โดยทางเทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดที่พักไว้ให้กับนักกีฬาเยาวชน โดยใช้สถานที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล ซึ่งมีทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นทีมนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆ ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด เข้ามาพัก
และร่วมทำการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤษภาคม 2565