วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สอบจ.อำเภอพล 2 ท่าน และผู้แทนจากห้างสรรพสินค้า ท๊อป และ โลตัส เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) "นครขอนแก่นเกมส์" ในการนี้จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในชนิดกีฬาฟุตซอล
ในการจัดการแข่งขัน ครั้งนี้ ได้กำหนดทีมกีฬาฟุตซอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภททีมชาย จำนวน 17 ทีม และประเภททีมหญิง จำนวน 16 ทีม ซึ่งเป็นทีมนักกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด และได้กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 4-14 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาฟุตซอล อาคารโรงยิมเทศบาลเมืองเมืองพล
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้นักกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันมีความปลอดภัย จึงได้มีข้อราชการสั่งการให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองเมืองพล ให้มีมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างเคร่งครัด