วันที่ 4 พ.ค.2565 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตรวจATK ผู้ค้าและตรวจสอบการฉีดวัคซีนครบ ก่อนจำหน่ายอาหารสินค้า ในงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครขอนแก่นเกมส์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองพล