วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล สมาชิกสภาเทศบาล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยร่วมกับโรงพยาบาลพล พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1และเข็มที่ 2 ให้แก่เด็กอายุ 12-17 ปี ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เทศบาลเมืองเมืองพล