วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเชิงรุก ออกสอบสวนโรคในชุมชนหนองแวง 3 โดยสรุปรายงานดังนี้
1.จำนวนผู้ป่วยโควิด-19อยู่ศูนย์ CI จำนวน 4 คน
2.จำนวนคนในศูนย์พักคอยวัดมิ่งเมืองจำนวน 0 คน
3.จำนวนคนกักตัวที่บ้าน จำนวน 18 คน
4.ตรวจATK จำนวน11 คนผลเป็นลบ
5.ส่งตรวจRT-PCR จำนวน 2 คน กำลังรอผลตรวจ...
6.สรุปผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน2 ราย
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้สั่งการให้ดำเนินการ
1.ลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็ว ให้ผู้เสี่ยงสูง ตรวจRT-PCR
2.มอบถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยโควิดตามบ้านและอาหารครบ3 มื้อให้ผู้กักตัวในชุมชน
3.ส่งทีมพยาบาล สาธารณสุข จิตอาสา และทีมกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วฉุกเฉิน
-ตรวจATK
-ให้ผู้มีความเสี่ยงกักตัวที่บ้านเฝ้าสังเกตอาการ
ทั้งนี้เพื่อควบคุมและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ชุมชนได้ทันต่อสถานการณ์