วันที่ 23 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกับ โรงพยาบาลพล ออกทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตาม ชุมชนเป้าหมาย ที่มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ไม่สามารถเดินทางมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ทั้งหมด 4 ชุมชน