วันที่ 24 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดย นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขและสิ่งแวด ล้อม เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกับโรงพยาบาลพลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เข็มที่ 1 ( Sinovac ) ให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ทั้ง 14 ชุมชน โดยจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 1,320 คน