วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.39 น. นายกิติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ร่วมกันสักการะปู่มีพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยวันนี้ นายกเทศมนตรีได้จุดธูปเลข เสี่ยงทาย 2 ดอก เลขที่ ได้ทั้ง 2 ตรงกัน คือ 469