วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 น. เทศบาลเมืองเมืองพล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำอุปกรณ์ปั้มแท็กมามอบให้แก่ เยาวชน ณ ลานกีฬาสนามสเก๊ตบอร์ด และมอบลูกฟุตซอล ณ สนามฟุตซอลบึงละเลิงหวาย ให้กับชมรมฟุตซอลบึงละเลิง หวาย พร้อมกับ พบปะพูดคุย เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการลานกีฬา ให้เยาวชน และผู้ปกครองได้ ทราบ ซึ่งทางสภาเทศบาลได้อนุมัติผ่านทั้งหมดแล้วตามที่ได้รับฟังความคิดเสนอผ่านทางเทศบาลเข้ามา โดยจะ สร้างลานสเก๊ตบอร์ดให้พร้อมไฟส่องสว่าง และ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมให้กับ สนามฟุตซอลและตาข่าย กันลูกบอลสนามเดิม โดยจะมีงบก่อสร้างสนามฟุตซอลเพิ่มอีก 1 สนาม พร้อมตาข่ายล้อมรอบพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง