วันที่ 27 ก.ค.64 เวลา 15.00 น. ท่านกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และท่านรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เป็น ศูนย์ community isolation เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง..#เป็นศูนย์พักพิงดูแลผู้ป่วยสีเขียวให้กับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองเมืองพล ด้วยความห่วงใยและเราจะไม่ทอดทิ้งกัน