วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองเมืองพล โดยกองช่าง
-งานสาธารณูปโภค ได้ออกซ่อมแซม พื้นผิวถนน บริเวณหมู่บ้านดวงดาว
-งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ ได้ทำการ เก็บโคมไฟเสาหัก มาใส่ปากซอยรามราช 2
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ถนนหน้าเมืองหลังอำเภอ สามแยกซอยรวงทอง 1
ถนนรามราชหน้าร้านมหาเฮง คาร์แคร์ถนนเสริมสวาสดิ์ แถววัดสระจันทร์ และปรับโคมไฟซอยตลาดสด