วันที่ 7 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงาน​สัตวแพทย์​
พร้อมด้วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้ออกสำรวจร้านจำหน่ายอาหารทะเล
ในเขตเทศบาลจำนวน16ร้าน​ พบว่า​ 1.ทุกร้านไม่ได้รับอาหารทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร​
2.ทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโคโรนาไวรัส(โควิด19) ของจังหวัดขอนแก่น