วันที่ 28 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองพล นำโดยนายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้เข้ามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมคุ้มภัย ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น